ตุ่มยุงยุบไว รอยแดงจางหาย

ตุ่มยุงยุบไว
Share this entry